300,000 VNĐ
Shop có việc cần bán lại acc Pubg đang sử dụng bao gồm email và mật khẩu có thể sử dụng email để thay đổi mật khẩu.

Tài khoản 03

Giá Thuê: 100 Giờ